top of page

OM CHANGE OCH FORMGIVARNA BAKOM

Change är konceptet för den uppdateringsbara kontorsmöbeln, som grundar sig i modulära komponenter och effektiva monteringslösningar.

Kontorsstolen Change
Klick-funktion Change
Klick-funktion Change

Kontor i Stockholmsregionen behåller sina möbler i snitt fem år. Att de sedan slängs beror inte nödvändigtvis på att de är trasiga, utan även för att man vill uppdatera kontoret till ett annat estetiskt uttryck. Med Change kan man uppnå samma resultat men med mycket mindre miljöpåverkan. 

 

Sebastian Hedin, Robin Boström och Joel Öman Adsjö ligger bakom designen för konceptet Change, som underlättar uppdateringen av kontorsmöbler. Genom att möjliggöra byte av de delar som utsätts för mer slitage och de delar med tungt vägande stilelement kan kontoret med enkla medel uppdateras fullt ut. Samtidigt låter man de mest miljöpåfrestande komponenterna såsom metallstommen bestå. Dessa kan då nyttjas längre än vad de görs idag, då hela, ofta fullt dugliga möbler kasseras på löpande band. 

MÖT FORMGIVARNA

Läs intervjuerna och lär känna de tre formgivarna bakom Change.

bottom of page