LoggaRosa-01.png
Loggagul-01-01-01.png

INDUSTRIDESIGN. 

Högskolan i Gävle

INNOVATION OCH HÅLLBARHETSFOKUS

Industridesigners på Högskolan i Gävle jobbar för att möta både gamla och nya hållbarhetsutmaningar, utbildningen riktar sig mot skapandet av produkter med hög standard som är bra för såväl människor, som miljön och klimatet. Studenterna lär sig att jobba fram innovativa lösningar genom hela processen, från första idé till färdig lösning. Med den lokala kopplingen till skogsråvara och hållbarhet som ständiga kriterier så utforskas skogsråvarubaserade material för att skapa hållbar design för ett uthålligt samhälle.

OM PROGRAMMET.

INSTA.