LoggaRosa-01.png
Loggagul-01-01-01.png

PROJEKTET.

Under åtta veckors tid har vi, under handledning av erfarna designern Stina Wessman på RISE och skolans duktiga lärare, tagit fram produktförslag till kontorsmöbelföretaget Edsbyn, som i delar eller helt består av The Wood  Regions träbaserade biokomposit. Målet har varit att ta fram koncept där biokomposit stärker och utökar Edsbyns produktsortiment, samt applicera biokompositen på ett sätt där den gör god nytta för människan och vår miljö. Slutprototyperna ska förhålla sig till det cirkulära systemet genom att vara 100% återvinningsbara. Vissa av grupperna tog dessutom stor inspiration från  svenska hantverkstraditioner, som varit ett återkommande ämne under projektets olika faser. Tanken var att ställa ut våra färdiga koncept på den årliga möbelmässan - Stockholm Furniture & Light Fair, men i och med rådande situation med Covid-19 så har vi istället skapat denna digitala utställning för att visa upp resultatet av vårt projekt.

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
1/1
CirkulärSymbol (1).png

CIRKULÄR

AllmogeSymbol.png

ALLMOGE

BRIEF.

Projektet inleddes med en obligatorisk djupdykning i Edsbyverkens historia samt en research om gamla hantverkstraditioner. Detta resulterade i stor inspiration som vissa av grupperna tog med sig under sin resa och till den slutliga produkten. Just begreppet ”allmoge” var något som kom på tal ett flertal gånger under projektets alla olika faser. 

Den främsta kravställaren i detta projekt har varit att förhålla sig till att skapa cirkulära produkter  efter en DFD-modell, "Design for Disassembly". Med detta menas att vi skapar produkter där de olika delarna är separer-bara, detta för att kunna byta ut en trasig del och för att kunna återvinna produkten på bästa möjliga sätt.  

 

Designkonceptet ska kopplas till Edsbyns produktion, sort- iment, målgrupp samt ledord. Samtidigt ska det uni-ka biokompositmaterialet från The Wood Region lyftas fram genom att trycka på dess unika egenskaper och uttryck som undersöktes i fasen ”Material Tinkering”.  I denna fas experimenterades det med biokompositen för att upptäcka vilka egenskaper och möjligheter den besitter.

Biokomposit är ett material som har ungefär samma egenskaper som plast, men är ett mer miljövänligt alternativ då den består av cellulosafibrer (trä) och en växtbaserad plast. Materialet är konstruerat för att 3D-printas, vilket sker genom att smältas genom ett datastyrt munstycke. Genom den processen blir det möjligt att producera runda eller andra komplexa former i olika storlekar.

VÅRA HANDLEDARE.

Anders Eriksson, handledare

Industridesigner, Högskolan i Gävle

Stina Wessman, handledare

Industridesigner, RISE

Lars Löfqvist, forskare

Ämnesansvarig, Högskolan i Gävle

VÄRDFÖRETAG.

EDSBYN

THE WOOD REGION

The Wood Region är ett nytt företag som jobbar med att främja innova-tion och kompetens inom den trä- mekaniska industrin. De har sitt unika test- och utvecklingscenter i Sysslebäck i Värmland där de kan tillverka storskaliga prototyper av biokomposit på sina 3D-skrivareDet fiberbaserade materialet utvinns ur skogen och kan användas som ersättning för traditionella plaster. 

Edsbyverken kännetecknas av sin mycket automatiserade och effekti-va tillverkning av planmöbler till kontorsmiljöer.

Företagets rötter sträcker sig ända tillbaka till 1899 ur ett snickeri i Edsbyn och det traditionella hant-verket i Hälsingland. Edsbyverken var först i Sverige med Svanenmärkta kontorsmöbler.

Jon Kvarmans, produktutvecklare

Edsbyn

Alexsander Nordvall, industridesigner

The Wood Region

SPONSORER.

9b0aff09879fe8e891ca3d708520cd45_TheWood
Logo_Edsbyn_Black.png
LD-horizontal.png
colorama.png
Logo-Final_grey.png
b84cff399f8c114c_800x800ar.png
12bad80fd30dfcfb1e052c2db8fb5fb9.png
würth svenska ab.png
lesjöfors ab.png
gepa ytbehandling ab.png